เข้าสู่ระบบ

หลวงปู่โทน

ท้าวเวสสุวรรณ

     

 มณฑปพระศรีสังเพรช

     

โบสถ์

     

พระบรมสารีริกธาตุ

     

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

     

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งพระสงฆ์ไทย

     

วัดแจ้ง (เมืองเก่า) หมู่ 1 ตำบล ประจันตคาม อำเภอ ประจันตคาม 

จังหวัด ปราจีนบุรี 25130 เบอร์โทร 09-79982592 

E-Mail: watchaeng1@gmail.com