เข้าสู่ระบบ

หลวงปู่โทน

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา

 

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้  เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธียกฉัตรทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมณฑปของหอพระไตรปิฎก ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งเมืองเก่า อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีและในระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ศกนี้ มีการฉลองพระบรมสารีริกธาตุตลอด 3 วัน 3 คืน และในวันที่ ๖สิงหาคม ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างท้าวเวสสุวรรณ สูงที่สุดในโลก (๔๔ เมตร)  จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล หรือบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร และร่วมกันตั้งโรงทาน อาหารและน้ำดื่มให้แก่สาธุชนที่มาร่วมงาน

วัดแจ้ง (เมืองเก่า) หมู่ 1 ตำบล ประจันตคาม อำเภอ ประจันตคาม 

จังหวัด ปราจีนบุรี 25130 เบอร์โทร 09-79982592 

E-Mail: watchaeng1@gmail.com